Om Baunebo

Ejendommen blev udstykket fra Grevingegård 1875. Det nuværende stuehus stammer oprindelig fra et bindingsværkshus fra ca 1900. Ebbe overtog det i 1973, hvor det skulle bruges som landhus / værksted til Nimbus'er.


På dette tidspunkt havde de foregående ejere boet her i en menneskealder, og ejendommen var mildest talt ikke tidssvarende.


I 1978 flyttede Ebbe imidlertid hertil permanent, og påbegyndte stort arbejde med at gøre beboelsen tålelig. Desuden var der oprydnig (der lå dæk og affald op til vinduerne ude i gårdspladsen!) - og udgravning af skrænten - så der blev lidt plads til at "røre sig" på - ejendommen ligger i et meget kupperet terræn. Ebbe startede nu et landbrug med Herefordkvæg og jordbrug. 1998 Købte vi de første limousine-krydsninger. Vi blev hurtigt overbevíst om, at det var racen, vi skulle fortsætte med og har idag en ren limousine avlsbesætning.


Ejendommens stuehus er blevet ombygget ad flere gange - og bliver det stadig..  i 1980 blev bygget en hal til kvæghold og i 1988 blev værkstedet bygget. Senest blev bygget en ny løsdriftsstald med åbne sider.


Til ejendommen hører 10 tdl. land. Derudover lejer vi ca 15 tdl. land til afgræsning, samt 16 tdl. til foderdyrkning, korn og ensilage.

Baunebo


Ebbe viser Risvang Uron frem til fotografering

Kvier og køer i sommerfold omkring nedlagt grusgrav, også kalde Cowboydalen

Baunebo Hera med sin mor, Løserupgård Blide

Fangegitre er praktiske ved fodring. Alle dyr har mulighed for at æde op i ro og mag.

Kig ud i det grønne af stuevinduet

Jane og bror Christian i græsset efter at dyrene er blevet lukket på sommerfold.